Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 40419 de maig de 2016


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova el preu d'inscripció al curs Mou-te! del Servei Lingüístic de la URV, d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova atorgar la consideració de professor distingit o professora distingida als professors següents: Dr. Francesc Xavier Grau Vidal Dr. Anthony Pym Dra. Aurora Ruiz Manrique Dr. José E. García-Albea Ristol

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord del Ple del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova el conveni de la URV amb ESIC (Business & Marketing School), en el termes aprovats pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord del Ple del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova la desvinculació de la URV de la xarxa UCosmic, en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord del Ple del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova la desvinculació de la URV de la xarxa APUNE, en els termes aprovat pel Consell de Govern de la URV del dia 28 d'abril de 2016.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova la renúncia per part de la URV del dret d’adquisició preferent de participacions de l’empresa Biosfer Teslab, SL, spin-off de la URV, i es faculta el rector de la URV per aprovar qualsevol document necessari per fer efectiva l’esmentada renúncia. Aquesta acte queda condicionat a l’efectiva renúncia dels dret d’adquisició preferent per part de Products & Technologies (Rubió) i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'acorda donar conformitat a la transmissió de les participacions de la URV en l'empresa FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL d'acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2016, i autoritzar el rector a realitzar els tràmits pertinents per dur-ho a terme.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova la creació de la Càtedra d’Entorns Saludables.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Dimensió social i territorial

Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova designar el Dr. Lluís Arola Ferrer com a representant de la URV al Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 28 d'abril de 2016, pel qual s'aprova nomenar doctor honoris causa les persones següents: Dr. Ramon Gomis de Barbarà, catedràtic de Medicina de la UB, a proposta del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV Sr. Miquel A. Torres Riera, enòleg i president de Bodegas Torres, a proposta de la Facultat d’Enologia.

Data d'aprovació 28-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord de la Comissió de Recursos Humans delegada del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 18 d'abril de 2016, pel qual s'aprova atorgar una Càtedra d'Excel·lència al Dr. Eduardo Luis Menéndez Spina, del 23 d'abril al 5 de maig de 2016.

Data d'aprovació 18-04-2016

Data de publicació: 19-05-2016 00:00:00


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili