Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Protecció de Dades Personals > Protecció de dades de caràcter personal

Protecció de dades de caràcter personal


Informació sobre protecció de dades a la URV

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat.

El dret a la protecció de dades de caràcter personal deriva de l'article 18.4 de la Constitució espanyola i està reconegut a l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

Delegats de protecció de dades a la URV

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és qui vela perquè en l'àmbit de l'URV es protegeixen les dades personals com un dels drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques. És una figura creada pel RGPD, exigible en totes les administracions públiques i les empreses del 25 de maig de 2018.

L'adreça de correu electrònic dels delegats de protecció de dades de la URV és dpd(ELIMINAR)@urv.cat i la seva adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

Òrgan de coordinació i assessorament en seguretat i protecció de dades (OCAS)

L'òrgan de coordinació i assessorament en seguretat i protecció de dades (OCAS) sorgeix de la política de seguretat aprovada en el consell de govern de la URV amb data 23 d'octubre de 2018.

"Es crearà l'Òrgan de Coordinació i Assessorament en Seguretat (OCAS), integrada pels delegats de protecció de dades, que desenvoluparan les funcions pròpies del DPD a la Universitat i també s'encarregaran de l'impuls i la coordinació de la seguretat de la informació a la URV, i particularment de la implantació de l'ENS."

L'OCAS té com a funció supervisar el compliment de la RGPD, impulsar la implantació de l'ENS a la URV, així com assessorar als diferents serveis i departaments en matèria de seguretat i protecció de dades.Informació