Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de PTGAS

Treballar a la URV

Convocatòries de PTGASAltres convocatòries

Convocatòries de personal funcionari

Codi de convocatòria CO20B1689

Concurs de dues places específiques de l'escala de gestió. Responsable de l'Àmbit de gestió de Producció Científica, CRAI Campus Catalunya i Responsable de l'Àmbit de gestió de Recursos d'Informació del CRAI, Campus Sescelades.

Documentació

Les persones interessades poden interposar contra la convocatòria, les seves bases i els actes administratius que es derivin de l'actuació del tribunal els recursos que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

Les dates de les proves selectives es publiquen al Calendari proves PTGAS

Data límit de presentació de sol·licituds : 15/07/2020

Data de resolució: 16/06/2020

Data de publicació a la Seu electrònica: 23-06-2020 09:32:56

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació