Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Obres

Núm. Expedient OB 08/14

Obres de reforma, mitjançants lots, de les instal.lacions als edificis de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut de la URV i del Centre deTranferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, EXP: OB 08/14

Documentació

INFORMACIÓ TÈCNICA : 977 55 86 54

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02

JORNADA INFORMATIVA: Facilitar a les empreses licitadores les tasques de desenvolupament de la memòria tècnica a presentar i visitar les instal·lacions i l'edifici sobre els que hauran de presentar l'oferta, (veure caràtula del plec de clàusules administratives particulars)

Dia: 11 de febrer de 2014

Hora: 10,00

Lloc: Edifici N5, C/Marcel·lí Domingo 2-6 , 43007 Tarragona

2ona. JORNADA INFORMATIVA AL LLOC DE LES OBRES: 

Dia: 4 de març de 2014 (dimarts)

Hora: 10,30h

Lloc: Edifici CTTI,  Campus Sescelades Av. Països Catalans, 18 , 43007 Tarragona

Dia: 4 de març de 2014 (dimarts)

Hora: 11,30h

Lloc: Edifici FMCS, Campus Reus Centre,  C. Sant Llorenç, 21, 43201 Tarragona

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ: fins al 12 de març de 2014 a les 13.30 hores

OFICINA DEL REGISTRE GENERAL

Excorxador, s/n 43003 Tarragona

Fax. 977 297035  Tel. 977 558040

Correu electrònic: registre.general@urv.cat

Horari : 10:00 hores a 13.30 hores de dilluns a divendres i de 16:00 hores a 18:00 hores de dilluns a dijous

DATA I LLOC D'OBERTURA PÚBLICA D'OFERTES TÈCNIQUES (SOBRE B)

25 de març de 2014 a les 9,00 hores

Edifici Rectorat

C/ Escorxador s/n

43003 Tarragona

DATA I LLOC D'OBERTURA PÚBLICA D'OFERTES ECONÒMIQUES (SOBRE C)

8 d'abril de 2014 a les 9,00 hores

Edifici Rectorat

C/ Escorxador s/n

43003 Tarragona

Data de publicació: 07-02-2014 08:57:23

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:6 de maig de 2014

Empresa adjudicatària:Lot 1: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA Lot 2: AGRUPACIÓN DE EMPRESAS, AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS, SL (GRUPO AMS)


Informació