Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
SU 05/13 Subministrament de gas natural del "GRUP DE COMPRA UAB-2013", EXP: SU 05/13 Adjudicat 19 de novembre de 2012 a les 14.00 hores
SU 54/12 Subministrament d’un mostrejador automàtic i un espectrofotòmetre d’infraroig portàtil per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, (Cofinaçat FEDER) EXP: SU 54/12 Adjudicat 8 de novembre de 2012 a les 13.30 hores
SU 43/12 Subministrament de 4 servidors de càlcul per al Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili (cofinançat FEDER) (SU 43/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 173 f)
SU 39/12 Subministrament d'un equip de cromatografia de gasos acoplada a espectrometria de masses per al Departament de Química Física i Inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili (cofinançat FEDER) (Exp. SU 39/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 173 f) del TRLCSP
SU 49/12 Subministrament d’equipament científic per al Servei de Recursos Científics i Tecnics de la URV (Cofinançat FEDER) EXP: SU 49/12 Adjudicat 10 de setembre de 2012 a les 13.30 hores
SU 33/12 Subministrament d'una centrífuga d'alta velocitat per al Departament de Bioquímica i Biotecnlogia de la Universitat Rovira i Virgili (Cofinançat FEDER)(SU 33/12) Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 170 d) de l TRLCSP
SU 47/12 subministrament i instal.lació d’equipament de comunicacions del CPD distribuïts - URV-(Cofinançat FEDER) EXP: SU 47/12 Adjudicat 6 d'agost de 2012 a les 13.30 hores
SU 45/12 Subministrament d’un espectrofotòmetre UV-VIS-NIR per al Departament de Química Física i Inorgànica de la URV (Cofinançat FEDER) EXP: SU 45/12 Adjudicat 6 d'agost de 2012 a les 13.30 hores
SU 50/12 Subministrament, instal•lació i manteniment d’una xarxa sense fils a la URV. EXP SU 50/12 Adjudicat 10 de setembre de 2012 a les 13.30 hores
SU 46/12 Subministrament de divers equipament científic, mitjançant lots, per als Departaments de Química Física i Inorgànica, Enginyeria Química i Enginyeria Mecànica de la URV (Cofinançat FEDER) EXP:SU 46/12 Adjudicat 10 de setembre de 2012 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 11 de 25

Següent


Informació