Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Certificats i mitjans d'identificació vàlids

Certificats i mitjans d'identificació i autenticació vàlidsEn compliment del que estableix la Llei orgànica 11/2007, de 22 de juny, sobre l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, us informem dels mitjans acceptats per a la identificació i autenticació:

Sistemes d’autenticació

  • Certificat digital de la Universitat Rovira i Virgili
  • Certificats digitals "T-Cat" de l'agència catalana de certificació
  • DNI electrònic

Per a la realització de tràmits relacionats amb la factura electrónica, també s’accepta, com a mitjà per a la identificació i l’autenticació, el certificat digital emès per la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT-RCM).

Per verificar la validesa de certificats digitals, podeu fer ús de la plataforma de validació de certificats digitals de l'agència catalana de certificació o la dels Ministeris, mitjançant les següents URL:Informació