Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Data i hora oficials

Data i hora oficials de la Seu electrònica de la Universitat Rovira i VirgiliL’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix  "els registres electrònics es regiran a efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés, que comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera visible".

Així mateix, l’article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, que desenvolupa parcialment dita Llei, estableix que las seus electròniques indicaran la data i hora oficial als efectes previstos en l’article 26.1 de la Llei 11/2007.

En compliment d’ambdues disposicions s’ofereix la data i l’hora oficial de la Seu de la Universitat Rovira i Virgili.

Cal actualitzar la pàgina quan es vulgui tenir certesa de la mateixa en un moment donat


Data i Hora oficial

Dilluns
22 d'abril de 2024
11:14:30

Enllaços relacionats


Informació