Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Relació de dies inhàbils

Relació de dies inhàbilsPer a l'any 2023, la relació de dies inhàbils segons llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminitratiu comú de les administracions públiques és la següent:

- Tots els dissabtes i els diumenges

- Festes laborals a Catalunya d'àmbit estatal i català:


6 de gener (Reis)
7 d'abril (Divendres Sant)
10 d'abril (Dilluns de Paqua Florida)
1 de maig (Festa del Treballador)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (L’Assumpció)
11 de setembre (festa Nacional de Catalunya – La Diada)
12 d'octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (Inmaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

- Festes locals on la URV té ubicacions:

  • Tarragona: 19 d'agost (Sant Magí) i 23 de setembre (Santa Tecla)
  • Reus: 29 de juny (Sant Pere) i 25 de setembre (Mare de Déu de Misericòrdia)
  • Vila-seca: 17 de gener (Sant Antoni) i 3 d'agost (sant Antoni – festa major d’estiu)
  • Tortosa: 5 de juny i 4 de setembre (Dilluns de la Cinta)
  • Vendrell: 26 de juliol (Santa Anna) i 27 de juliol
  • Vilafranca del Penedès: 30 i 31 d’agost

Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o a l'inrevés, es considerarà inhàbil en tot cas.
 Informació