Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
Exp. PL EMG-SU 57/20 Subministrament de 13 ordinadors sense monitor, 21 monitors i 18 portàtil per a docència pel curs 2020-2021 (Exp. PL EMG-SU 57/20) Adjudicat COVID-19
BAM-SU 43/20 Basat de l’Acord mar per a la prestació dels serveis associats a la "Suite Atlassian"-CSUC 17/17-, EXP.PL:BAM-SU 43/20 Adjudicat 5 d'octubre de 2020 fins a les 23.59 hores
BAM-SU 39/20 Basat de l’Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra del Lot 11 Subministrament de Llicències Red Hat i serveis associats d l'Exp: CSUC 18/04, EXP.PL: BAM-SU 39/20 Adjudicat 29 de juliol de 2020 fina a les 23.59
BAM-SU 37/20 Basat de l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors d’equips amb sistema operatiu IOS o MacOS, d’equips portàtils i altres del Lot 1 de l'exp: CSUC 19/05, EXP.PL: BAM-SU 37/20 Adjudicat 27 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores
Exp. PL EMG-SU 52/20 Subministrament de tauletes digitalitzadores i webcams per al professorat dels centres pilots (Exp. PL EMG-SU 52/20) Adjudicat COVID-19
Exp. PL EMG-SU 51/20 Subministrament de càmeres PTZ d'alta resolució que permetin la retransmissió de les classes presencials per videoconferència (Exp. PL EMG-SU 51/20) Adjudicat COVID-19
EXP. PL EMG-SU 34/20 Subministrament de 200 ordinadors portàtils per a proveir equipament de teletreball, EXP: PL EMG-SU 34/20 Adjudicat COVID-19
Adjudicat
BAM-SU 33/19 Basat de l’Acord marc d’homologació de proveïdors de programari Salesforce i Matlab i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra, per al subministrament de 101 llicències de Salesforce (lot 1),EXP .PL: BAM-SU 33/19 Adjudicat
SU0012/20 Subministrament de les llicències Microsoft M365 A3 i el manteniment associat a les esmentades llicències , EXP.PL: SU 12/20 Adjudicat 31 de gener de 2020 fins a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 1 de 25

Següent


Informació