Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Obres

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL:URV.N01.01.01 OB 28/18 Obres corresponents a l’estructura i envolvent (cobertes i façanes) de l'edifici aulari A3 al Campus Catalunya de la Universitat Rovira I Virgili, (susceptible cofinançament FEDER) EXP PL: OB 28/18 Adjudicat 21 de setembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP. PL: URV.N01.01.01 OB 05/18 Obres corresponents al moviment de terres, fonaments i estructura sotarasant de l’edifici Aulari del Campus Catalunya de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: OB 05/18 Adjudicat 25 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.01.01 OB 34/16 Obres de supressió de riscos en alçada a diferents edificis de la URV, Fase 2.1, EXP.PL: OB 34/16 Adjudicat 5 de desembre de 2016 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.01.01 OB 17/16 Obres per a l'arranjament de diversos espais per a noves estructures de gestió al Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili, EXP: OB 17/16 Adjudicat 29 de juny de 2016 fins a les 13.30 hores
Exp. Núm. PL: URV. N01.01.01 OB 08/15 Treballs de reforma i millora dels sistemes de climatització i instal·lacions derivades per a diversos edificis de la URV, mitjançant tres lots EXP: PL OB 08/15 Adjudicat 28 d'agost de 2015 a les 13:30 hores
OB 24/14 Obres d’adequació d’edificis per al control d’inici d’activitat i d’adequació de cobertes i façanes per prevenció de riscos de caigudes a diferents nivells, mitjançant lots OB 24/14 Adjudicat 26-11-14 a les 13:30 hores
OB 08/14 Obres de reforma, mitjançants lots, de les instal.lacions als edificis de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut de la URV i del Centre deTranferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, EXP: OB 08/14 Adjudicat 12 de març de 2014 a les 13.30 hores
OB 32/13 Obres d'adequació interior del Campus Catalunya de la URV, EXP: OB 32/13 Adjudicat 27 d'agost de 2013 a les 13.30 hores
OB 57/10 Obres d'ampliació i reforma de la Biblioteca de la Seu Baix Penedés de la URV, EXP: OB 57/10 Adjudicat 26 de novembre de 2012 a les 13.30 hores
OB 29/12 Obres de reparació dels danys causats per les inundacions a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili Adjudicat Negociat sense publicitat d'acord amb l'art. 171 del TRLCSP

Anterior

Pàgina 1 de 6

Següent


Informació