Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Facturació electrònica

Empreses i Institucions

Facturació electrònicaLa Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, permet als proveïdors expedir i lliurar factura electrònica a la URV.

L’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, té per objecte regular el procediment de tramitació de les factures i la seva anotació en el Registre comptable de les factures. L’Ordre VEH/138/2017, de 29 de juny, deroga la lletra a de l’apartat 4 de l’article 4, pel que ja no s’exclouen de l’obligació de facturació electrònica les factures fins a 5.000 euros.

Per facilitar la utilització de la factura electrònica amb la URV trobareu en Facturació electrònica la informació necessària sobre el format i signatura de la factura electrònica, punt de presentació i altra informació d’interès.Informació