Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
BAM-SU 39/19 Subministrament de la llicència Symposium i de l’API associat per a la Universitat Rovira i Virgili (BAM SU 39/19) Adjudicat 18 de febrer de 2020 a les 13:30h
SE0009/20 Servei de manteniment dels mòduls del programari UNIVERSITAS XXI i la gestió delegada dels serveis tècnics sobre aquests mòduls , EXP.PL: SE 09/20 Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
SE0005/20 Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia de la marca Agilent existents als laboratoris de recerca dels departaments, del Servei de Recursos Científics i Tècnics i al Centre For Omic Sciences URV, mitjançant lots EXP.PL SE 05/20 Adjudicat 20 de febrer de 2020 fins a les 13.30 hores
SU0013/20 Basat Acord marc del subministrament de 74 llicències IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Campus Value Unit Term License Subscription and Support 12 Months (Lot 4), EXP.PL: BAM-SU 13/20 Adjudicat
SE0011/20 Servei de mediació i assessorament del programa d'assegurances de la URV, EXP.PL: SE 11/20 Adjudicat 10 de gener de 2020 fins a les 13.30 hores
SE0003/20 Servei de manteniment del sistema de gestió dels programes de mobilitat (MoveON) d’estudiants i del personal de la URV, EXP PL: SE 03/20 Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
SE0002/20 Servei d’ús i manteniment del sistema d’informació de la recerca i la innovació (IRIS) de la URV, EXP.PL: SE 02/20 Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
SE0001/20 Servei de manteniment del sistema de gestió de la presència (EVALOS) existent a la urv, EXP. PL: SE 01/20 Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
CSE0016/19 Concessió de servei de bar-cafeteria al Campus Universitari de Vila-Seca (Facultat de Turisme i Geografia),EXP.PL: CSE 16/19 Adjudicat 19 de juliol de 2019 fins les 13.30 hores
SE0019/19 Servei de desenvolupament i implantació de noves funcionalitats a efectuar en el programari ja existent a la URV d'Universitas XXI Recursos Humans, el mòdul de personal investigador, i la solució d'integració amb altres sistemes (EXP.PL SE0019/19) Adjudicat Procediment Negociat sense Publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP

Anterior

Pàgina 1 de 24

Següent


Informació