Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP PL: SU0017/19 Subministrament i instal·lació d’un cromatògraf de gasos acoblat a un espectròmetre de masses (GC-MS) amb dos injectors i un detector FID addicional per al Dep. de Química Física i Inorgànica,(susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SU 17/19 Adjudicat 09 de setembre de 2019 fins a les 13.30 hores
EXP: URV N01.04.01 SU BAM 25/19 Contracte basat en l'Acord marc per al subministrament de 70 llicències de Red Hat per a la Universitat Rovira i Virgili (CSUC 18/04 LOT 11), EXP.PL: SU BAM 25/19 Adjudicat
SU0012/19 Subministrament i instal·lació d’un cromatògraf de gasos amb detector d’espectrometria de masses amb triple quadrupol per al Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL: SU 12/19 Adjudicat 16 de juny de 2019 fins a les 13.30 hores
SU0011/19 Subministrament d'aigua embotellada en garrafes mitjançant fonts dispensadores, EXP:PL SU 11/19 Adjudicat 27 de juny de 2019 fins a les 13.30 hores
SU0013/19 Subministrament de llicències per a la prestació del servei de manteniment i assistència de llicències servidor i dels productes de la llicència Microsoft M365 A3 a la URV, EXP PL: SU 13/19 Adjudicat 20 de maig de 2019 fins a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 38/18 Subministrament de nou equips informàtics IMAC'S per al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP.PL:SU 38/18 Adjudicat 12 de febrer de 2019 fins a les 13.30 hores
EXP:URV.N01.04.01 CPM 04/18 Subministrament d’un espectrómetre de masses Q/HRMS acoblat a un cromatògraf de líquids, d’un espectrómetre de masses QQQ acoblat a un cromatògraf de líquids i d’un espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos, EXP: CPM 04/18 Adjudicat
EXP. PL:URV.N01.04.01 CPM 03/18 Consulta preliminar al mercat del subministrament d'un microscopi electrònic d'emissió de camp (FESEM), amb canó d'ions de Gal·Li (FIB) i microanálisis de RX (EDX), EXP: CPM 03/18 Adjudicat
Exp. núm. URV N01.04.01 SU BAM 205.4/17 Contracte derivat de l’Acord marc per al subministrament d’equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats per entitats que integren el grup de compra (CSUC 16/31)BAM SU 205.4/17 Adjudicat 14 de desembre de 2018, a les 13.30 hores
Expedient URV N01.04.01 SU 206.4/16 Contractació derivada de l’Acord marc per a l'homologació de proveïdors d’equips de treball per a les finalitats que integren el grup de compra Exp. SU 206.4/16(CSUC - 15/33) Adjudicat 5 de desembre de 2018 fins a les 13;30 hores

Anterior

Pàgina 3 de 25

Següent


Informació