Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Full Oficial de la URV

Full Oficial de la URV

Núm. 868 2 d'abril de 2020


Disposicions generals i acords

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/1/20, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació del Reglament sobre la gestió de la presència del PAS de la URV

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Organització i recursos

Acord CG/2020/1/19, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova l'addenda al calendari laboral del PAS 2020

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Recerca, transferència i innovació

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 27 de febrer de 2020, va aprovar reconèixer com a empresa emergent (start-up) de la URV el projecte Caigo.

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Consell de Govern > Comunitat universitària

Acord CG/2020/1/16, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació PDI 2020

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/1/10, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aproven els premis extraordinaris de final d’estudis de grau i màster del curs acadèmic 2018-19

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/1/9, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova Normativa de docència per al curs 2020-21

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell de Govern > Formació

Acord CG/2020/1/7, de 27 de febrer, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de la Normativa de matrícula de grau i màster per al curs 2020-21

Data d'aprovació 27-02-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell Social > Organització i recursos

El Ple del Consell Social, reunit el dia 12 de març de 2020, va aprovar, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern del 27 de febrer de 2020 modificar les bases d’execució del pressupost 2020 URV

Data d'aprovació 12-03-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00

Descarregar document (Publicació: 02-04-2020 00:00:00)

Consell Social > Organització i recursos

El Ple del Consell Social, reunit el dia 12 de març de 2020, va aprovar, segons la proposta del Consell de Govern del 27 de febrer de 2020, la despesa de caràcter pluriennal de la URV derivada de les sol·licituds d’operació d’endeutament per al finançament d’equipaments de recerca, condicionada a l’autorització de les esmentades sol·licituds d’endeutament per part de la Direcció General d’Universitats

Data d'aprovació 12-03-2020

Data de publicació: 02-04-2020 00:00:00


Informació

  • Associació Catalana d'Universitats Públiques.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
  • Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia.
  • Xarxa Vives d'Universitats.
  • Universia.

© 2008 Universitat Rovira i Virgili