Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsEn aquest apartat podreu consultar l'històric de licitacions dels procediments iniciats abans del 28/09/2020; les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i les formalitzacions dels contractes adjudicats per una quantia igual o superior a la dels contractes menors.

Altres licitacions

Serveis

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
URV.N01.05.01 SE 01/15 Servei de manteniment i calibratge dels equips de cromatografia existents a la URV, EXP: SE 01/15 Adjudicat 5 de març de 2015 a les 13.30 hores
SE 21/14 Servei de manteniment preventiu i assessoria tècnica de les intal·lacions de gasos tècnics i sistemes de seguretat associats a aquestes instal·lacions, EXP: SE 21/14 Adjudicat 12 de novembre de 2014 a les 13.30 hores
SE 23/14 Servei d’elaboració de plans d’autoprotecció dels edificis de la URV, EXP: SE 23/14 Adjudicat 23 d'octubre de 2014, a les 13.30 hores
SE 20/14 Servei de prevenció aliè a la Universitat Rovira i Virgili, en les especialitats de vigilància de la salut i seguretat , EXP: SE 20/14 Adjudicat 9 de setembre de 2014, a les 13:30 hores
SE 17/14 Servei d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la URV amb mobilitat internacional, EXP: SE 17/14 Adjudicat 20 de juny de 2014, a les 13.30 hores
SE 15/14 (CSUC 2/14) Servei d'impressió, inclosos copiat i digilitació, i de l'explotació i gestió dels centres de reprografia, del “Grup de Compra CSUC-2014” EXP: SE 15/14 Adjudicat 10 de juny de 2014 a les 14:00 hores
SE 14/14 Servei d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la URV amb mobilitat internacional, EXP: SE 14/14 Adjudicat 22 de maig de 2014 a les 13.30 hores
SE 13/14 Servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili, EXP: SE 13/14 Adjudicat 2 de juny de 2014, a les 13.30 hores
SE 10/14 Serveis de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, EXP: SE 10/14 Adjudicat 20 de maig de 2014, a les 13.30 hores
SE 09/14 Servei d'elaboració de plans d'autoprotecció dels edificis de la URV, EXP: 09/14 Adjudicat 22 d'abril de 2014 a les 13.30 hores

Anterior

Pàgina 8 de 24

Següent


Informació