Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Plana principal de la Seu electrònica de la URV

Seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili, URV


La Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics en el seu article 10 defineix el concepte de seu electrònica com "aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències" i, en el mateix article, determina que l'Administració pública titular ha de garantir "la identificació del titular de la seu".

Aquest site és la seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili, aprovada per Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de 26 de febrer de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 19 de maig de 2009.

  • Titularitat: La seu electrònica és titularitat de la Universitat, que garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa
  • Objectius: Facilitar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per la seva relació amb la Universitat
  • Encarregats de la gestió: La gestió de la seu electrònica correspon a la Secretaria General de la Universitat Rovira i Virgili


Informació de contacte de la URV

Secretaria General contacteu(ELIMINAR)(ELIMINAR)@urv.cat

Carrer Escorxador s/n - 43003 Tarragona

+34 977 55 80 40

Informació

© 2008 Universitat Rovira i Virgili